Home » Huis » Verschillende lijnen zorg

Verschillende lijnen zorg

In de zorg heb je verschillende lijnen zorg, oftewel behandelingsniveaus. Je hebt de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijn. Het ligt aan je gezondheidsprobleem in welke lijn je terecht komt. In welke lijn hoort welke zorg thuis?


Preventieve en toegankelijke zorg

De eerste lijn is de nuldelijn. Hierin valt zorg die wordt aangeboden zonder dat er een hulpvraag is. Denk bijvoorbeeld aan de GGD. Het gaat om preventieve gezondheidszorg. Pas wanneer er een hulpvraag is, komen we in de eerstelijn. Hierin valt toegankelijke zorg waarin klachten worden verholpen. Denk aan de huisarts, de fysiotherapie, verloskundigen en ga zo maar door. Ook de thuiszorg is onderdeel van de eerstelijnszorg, al zou je dat misschien niet denken. De thuiszorg biedt aan chronisch zieken, gehandicapten, ouderen enzovoorts verpleging en verzorging. Deze mensen verblijven namelijk niet in een zorginstelling maar thuis. Ook huishoudelijke hulp valt onder thuiszorg.

 

Gespecialiseerde zorg

Als er meer specialistische zorg nodig is, dan verwijst bijvoorbeeld de huisarts door naar tweedelijnszorg. Verwijzing is dus altijd noodzakelijk bij deze lijn. Hieronder vallen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg. Stel dat je bijvoorbeeld je enkel hebt verzwikt, dan ga je hiermee naar de huisarts. Dit is de eerste lijn. Verwijst de huisarts je door naar het ziekenhuis voor een foto, dan is dit de tweede lijn. Is hierna een langdurige behandeling nodig omdat het om een gecompliceerde gezondheidstoestand gaat, dan hebben we het over de derde lijn.


Hoogspecialistische zorg

Derdelijnszorg is namelijk de hoogspecialistische zorg, geestelijk en lichamelijk. Na doorverwijzing van de tweedelijnszorg kom je terecht in een instelling voor topklinische zorg. Vaak gebeurt dit wanneer bijvoorbeeld het ziekenhuis er niet uitkomt. De derde lijn is dus niet een lijn van zorg waar je zomaar in terecht komt. Niet veel mensen komen hiervoor in aanmerking. Bij derdelijnszorg kan het gaan om tijdelijke klachten maar ook om chronische klachten. Het kan iemand beperken in het normale functioneren, maar het kan ook levensbedreigend zijn.

 

Buiten verschillende lijnen van zorg zijn er natuurlijk nog veel andere soorten onderscheidingen in de zorg. De zorg is een enorm breed vakgebied. Dit is één van de vele manieren om de zorg op te delen.

Rate this post

Plaats een reactie