Home » Verkeer » Tips voor een groene logistiek

Tips voor een groene logistiek

De transportsector vervoert ongeveer vier miljoen ton aan goederen per dag en draagt op die manier erg bij aan de totale CO2-uitstoot. Overheden en brancheorganisaties stimuleren een groene omslag, maar vaak nemen bedrijven zoals Nouwens Transport Breda zelf ook het initiatief.

Transport en logistiek

Van alle Nederlandse bedrijfssectoren die streven naar duurzame transitie is het goederenvervoer misschien wel het moeilijkst om in beweging te krijgen. Winstmarges zijn beperkt en de concurrentie is actief aanwezig. Vrachtwagens en goederentreinen gaan volledig beladen op weg, maar keren dan ook weer leeg terug. Het gevolg hiervan is dus een grote milieubelasting en brandstofverspilling.

Kan dit probleem zomaar opgelost worden? Nu nog niet. Want op de markt van vraag en aanbod wil de consument alles kunnen kopen, op ieder moment van de dag, tegen de laagste prijs. Transport bedrijven hebben allemaal hun eigen reden om niet van systeem te veranderen. In de tussentijd slibben de wegen dicht, is de luchtkwaliteit in de grote steden slecht en komt er te veel broeikasgas vrij.

Initiatieven

Dagelijks wordt er door de transportsector zo’n vier miljoen ton goederen vervoert. De Nederlandse transportsector is samen met het personenvervoer verantwoordelijk voor 20% van de complete CO2-uitstoot. Brancheorganisatie EVO, KNV en TLN ondertekenden eind 2008 het sectorakkoord mobiliteit, logistiek en infrastructuur. In dit convenant is vastgelegd dat overheden en bedrijven zich samen opstellen tegen CO2 uitstoot in 2020.

De transportsector is onder andere vertegenwoordig in het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Duurzame logistiek wordt uitgevoerd door Stichting Connekt, een innovatiewerk van bedrijven en overheden met de focus op duurzame mobiliteit. Het programma streeft naar een netwerk van 250 koplopers in de goederensector die de CO2-uitstoot met minimaal 20% zullen verminderen.

De Lean & Green Award

Sinds 2008 reikt Connekt de Lean & Green Awards uit. Bedrijven die schadelijke emissies aanzienlijk beperken, komen in aanmerking voor een prijs. De logistieke sector wil zich gerust inzetten voor duurzaamheid, maar weet niet goed hoe men dit aan kan pakken. Lean & Green zet de koplopers en hun achtervolgers op het juist pad. De bedrijven worden beoordeeld op hun duurzaamheid aan de hand van bepaalde criteria.

Rate this post

Plaats een reactie