Home » Cultuur en maatschappij » Andere taal leren? Leer dan om te luisteren!

Andere taal leren? Leer dan om te luisteren!

Als je in Nederland een taal wilt leren, focussen de lessen zich op het leren schrijven, spreken en luisteren. Volgens docente Femke Swarte van het Bornego College in Heerenveen moeten scholen zich tijdens de lessen meer richtten op het leren luisteren van de leerlingen. Volgens haar kan je door een taal eerst te verstaan, later ook beter de grammatica en uitspraak van de taal leren. E-learning zorg is hierop ook al ingesteld: eerst leren begrijpen vanuit de praktijk en dan aanvullen met theoretische kennis.

Voorproefje

De aanleiding voor het omdenken van Femke Swarte was het feit dat Duitsers en Nederlanders elkaar bijvoorbeeld over het algemeen goed kunnen verstaan. Hetzelfde geldt vaak voor Zweden en Denen. Iedere Germaanse taal is gebaseerd op dezelfde principes. Om die reden kunnen leerlingen de taal vaak beter oppikken als ze er al een voorproefje van hebben gehad en deze begrijpen.

Aanbevelingen

Swarte heeft al een hoop ervaring met talen. Dit jaar heeft ze haar onderzoek naar de onderlinge verstaanbaarheid van Germaanse talen afgerond aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Naast het omgooien van de manier waarop we talen leren, raadt Swarte ook aan om het aantal aangeboden talen in het onderwijs te vergroten. Zo zouden er meer Germaanse talen op school aangeboden moeten worden om de diversiteit aan talen in Europa te vergroten. Op lange termijn kan dit ook onze economische positie in Europa verbeteren.

Onderlinge verstaanbaarheid

Het onderzoek van Swarte is uitgevoerd onder 2900 Germaanse taal sprekers van twintig verschillende talen. Germaanse talen zijn Duits, Zweeds, Deens, Engels en Nederlands. Britten schijnen de minste talen te herkennen en te kunnen verstaan van deze landen. Talencombinaties die onderling het beste verstaan werden zijn Nederlands-Duits en Zweeds-Deens. Deze uitkomst lijkt logisch, aangezien deze landen ook het meest worden blootgesteld aan elkaars talen. Dat is een van de grootste succesfactoren van verstaanbaarheid.

Rate this post

Plaats een reactie