Home » Gezondheid » Staar ingreep in vogelvlucht

Staar ingreep in vogelvlucht

Daar u een zogenaamde zelfsluitende wond zonder hechting krijgt is het verstandig enige tijd af te zien van zwaar lichamelijk werk. Evenzeer is het goed een oogbescherming in de vorm van een zonnebril of een kapje te dragen wanneer het waait en gedurende de nacht.

Bij enkele patiënten zal een dunne nylon hechting moeten worden gebruikt. Van deze hechting kan een gevoel van jeuk of irritatie worden verwacht. Het oog kan lokaal dan rood zijn. Deze klachten verdwijnen na korte tijd. Tegenwoordig wordt bijna altijd de voorkeur gegeven aan het implanteren van een kunstlens. In uitzonderlijke omstandigheden zal bet onmogelijk of ongewenst zijn een kunstlens te plaatsen. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van bet oog maar ook van het verloop van de operatie. Een zogenaamde secundaire implantatie wordt soms later nog uitgevoerd als het niet mogelijk of wenselijk is dit in een keer te doen. Bij de keuze van de te implanteren kunstlens wordt gelet op uw wensen ten aanzien van het zicht.

Bij ongeveer 2 % van de patiënten moet na de staaroperatie nogmaals een ingreep plaatsvinden. Dit kan variëren van het sluiten van een microscopisch lek in de wond, het verbeteren van de positie van het kunstlensje, het wisselen van de kunstlens enz.

In l9% van de ongecompliceerde gevallen en in 30% van een vooraf bestaand glaucoom stijgt de oogdruk kortdurend na de ingreep. Geringe verhogingen worden afwachtend behandeld. Er wordt medicamenteus ingegrepen wanneer de drukken duidelijk te hoog zijn.

Periode van herstel.

Het herstel na de operatie is geleidelijk. Hoewel sommige patiënten na een dag al goed zien is een gemiddelde herstelperiode van vijf weken nogal. Vanwege het geleidelijke herstel mag u zelfs verwachten dat het zicht direct na de ingreep slechter is dan ervoor. Terwijl de meeste patiënten hun nieuw gezichtsvermogen zelfs zonder bril als prettig ervaren zal het merendeel een of meerdere glazen nodig hebben teneinde maximaal te kunnen zien Met het voorschrijven van een definitieve bril wordt minstens drie weken gewacht. Dit omdat de sterkte van het brilleglas voortdurend kan wisselen.

Er kunnen ook andere verschijnselen optreden. Voorbeelden zijn lichtflitsen, dubbelbeelden, roodheid, drukgevoel en verhoogde lichtgevoeligheid. Vrijwel altijd zijn deze van tijdelijke aard. Meer informatie vind je op Overogen.

De verzorging van een geopereerd oog geeft weinig problemen. Gedurende de eerste weken moet het oog regelmatig worden ingedruppeld. De eerste weken na de ingreep bedekt men ’s nachts het oog met een beschermend verband Reeds enkele dagen na de ingreep is het oog voldoende genezen, zodat de patiënt zijn normale activiteiten kan hervatten. Het wordt afgeraden gedurende enige weken in het oog te wrijven. Er zijn geen bezwaren tegen:

  • het gezicht te wassen
  • naar de kapper te gaan
  • te douchen of te baden
  • huishoudelijk werk te doen
  • te bukken en lichte arbeid te verrichten
  • naar de televisie kijken of te lezen
  • buiten te wandelen zonder verband, etc

 

 

Rate this post

Plaats een reactie