Home » master in het buitenland » Meest voorkomende arbeidsongevallen

Meest voorkomende arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen komen helaas vaker voor dan gewenst. Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat er voldoende maatregelen worden getroffen om arbeidsongevallen op de werkvloer te voorkomen. Toch kan er helaas altijd iets misgaan en dit kan verschillende oorzaken hebben. We gaan het hebben over de meest voorkomende arbeidsongevallen.

Vallen

Bij veel arbeidsongevallen is een val de oorzaak. Dit kan op verschillende manieren ontstaan. Een werknemer kan van een hoogte naar beneden vallen, zoals van een steiger. Hij kan struikelen door rondslingerend materiaal. Of hij kan in een gat in de grond vallen dat bijvoorbeeld niet goed is afgeschermd. Een andere mogelijkheid is vallen door een beweegbaar platform, zoals uit een lift. Een ongeval door vallen kan ook omgekeerd voorkomen, doordat bijvoorbeeld een voorwerp naar beneden valt op een persoon. Om ongevallen door een val te voorkomen, moet u er als bedrijf altijd voor zorgen dat bijvoorbeeld alle gaten duidelijk worden afgezet en dat er altijd genoeg beveiliging is bij werken op hoogtes en bewegende platformen.

Aanrijdingen

Het komt vaak voor dat er slachtoffers ontstaan door een aanrijding op de werkvloer. Een aanrijding kan worden veroorzaakt door controleverlies over een rijdend voertuig of door een belemmerd zicht. Ook kan dit gebeuren als er langs de openbare weg wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkers die langs de snelweg worden aangereden. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld regelmatig de rijvaardigheid van werknemers en de staat van voertuigen te checken en door wegen goed af te zetten tijdens wegwerkzaamheden.

Gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen vormt een risico. Door gevaarlijke stoffen kunnen er verschillende soorten bedrijfsongevallen ontstaan. Denk hierbij aan brand, explosies, het vrijkomen van radioactieve stoffen, het inademen van giftige stoffen, het ontstaan van een chemische reactie en te warme, te koude of bijtende vloeistoffen die in contact komen met werknemers. Als u zorgt dat u zich als bedrijf houdt aan de Arbowet en dus voldoende maatregelen treft, verkleint u dit risico al enorm.

Ongevallen met machines en gereedschap

Veel bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door machines en handgereedschap. Soms komt dit door verkeerd gebruik hiervan. Er zijn verschillende manieren waarop zo’n soort bedrijfsongeval kan ontstaan. Denk aan beknelling, rondvliegende voorwerpen, rollende voorwerpen, bewegende delen van machines enzovoorts. Dit is ook niet zo raar als je je bedenkt met wat voor zware bewerkingsmachines, zoals staalbewerkingsmachines, bedrijven soms werken. Dat maakt het risico op een arbeidsongeval al groter dan gemiddeld. Toch is de kans op een ongeluk hiermee klein als u zich als bedrijf goed aan alle veiligheidsmaatregelen houdt.

Rate this post

Plaats een reactie