Home » corona » Meer bezoekers naar centrum door proef gratis parkeren

Meer bezoekers naar centrum door proef gratis parkeren

In Veenendaal is van eind 2015 tot eind 2016 een proef uitgevoerd met gratis parkeren op zaterdag in drie gemeentelijke parkeergarages. De gemeente heeft een onderzoeksbureau verzocht om de proef te evalueren. De conclusie van het onderzoeksbureau is dat het gratis parkeren heeft gezorgd dat er op zaterdag meer bezoekers naar het centrum van Veenendaal kwamen.

Meer bezoekers
Volgens het onderzoeksbureau is de proef met gratis parkeren op zaterdag geslaagd. Op zaterdagen waren er gemiddeld 700 tot 950 extra parkeerders in de parkeergarages die mee deden aan de proef. Op de betaalde dagen is het aantal parkeerders ongeveer gelijk gebleven.

Verschuiving
In de parkeergarages waar op zaterdag wel betaald moest worden stonden gemiddeld 400 parkeerders minder. Dit kan een logische verschuiving zijn naar de parkeergarages waar gratis geparkeerd kon worden, maar het kan ook liggen aan de leegstand in de winkels. De verschuiving van betaalde naar gratis parkeergarages is niet de enige verklaring van de toename van het aantal parkeerders op zaterdag. Het betekent namelijk ook dat er meer bezoekers op zaterdag naar het centrum van Veenendaal zijn gekomen.

Hogere omzet winkeliers
Ondernemers in het centrum van Veenendaal zijn ook ondervraagd om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de bezoekers in het centrum. Op reguliere dagen wanneer parkeren betaald is, zagen de winkeliers een stabiele tot licht stijgende omzet. Op de zaterdagen wanneer er gratis geparkeerd kon worden zagen zij een groeiende omzet van 5 tot 10 procent.

Gemeenteraad
Het onderzoeksrapport moet nog besproken worden door de gemeenteraad. Zij kunnen dan bepalen of het verstandig is om het parkeren in het centrum gratis te houden. Aangezien het aantal bezoekers naar het centrum en de omzet van winkeliers gestegen is op zaterdag, is het mogelijk zelfs interessant om het parkeren in het centrum altijd gratis te maken. Wel moeten de voor- en nadelen en de kosten die het met zich meebrengt dan goed afgewogen worden.

Rate this post

Plaats een reactie