Home » Gezondheid » Longontsteking te vaak gemist

Longontsteking te vaak gemist

Uit onderzoek van het Longfonds is gebleken dat veel complicaties bij longontstekingen voorkomen hadden kunnen worden. Veel huisartsen herkennen de symptomen van een longontsteking bij een patiënt tijdens het eerste bezoek aan de praktijk niet. In samenwerking met het Julius Center en het UMC Utrecht kwam uit het onderzoek dat 7 op de 10 longontstekingen door de huisarts niet wordt herkend na het eerste bezoek.

Longontsteking vaak niet herkend

Tijdens het onderzoek werden bijna 2200 mensen onderzocht die de huisarts bezochten met hoestklachten. Van dit aantal bleek 140 mensen een longontsteking te hebben opgelopen na röntgenfoto’s. De huisartsen echter hebben maar bij 41 mensen de diagnose longontsteking gesteld. Slechts bij 29% van alle patiënten met een longontsteking werd bij het eerste bezoek de juiste diagnose gesteld. Komt dit lage aantal juiste diagnoses door de deskundigheid van artsen? Of voldoen de huidige diagnoseapparatuur niet voldoende?

Geen röntgenapparatuur

Een radioloog stelt de diagnose longontsteking na het maken van een röntgenfoto. De meeste huisartsen hebben deze apparatuur niet in de huisartstenpraktijk. Alhoewel een huisarts een fikse longontsteking meestal zelf goed kan herkennen, is dit bij beginnende longontstekingen met lichte symptomen zonder de juiste apparatuur vaak onmogelijk. Hierdoor zijn veel huisartsen niet goed uitgerust om de juiste diagnose te stellen. Bij een vermoeden van een longontsteking worden patiënten doorgestuurd naar een radioloog. In veel gevallen is dit echter niet gebeurd.

Nader onderzoek voor sneltesten

De gemiste diagnoses hebben volgens het Longfonds niet geleid tot complicaties. Geen van de patiënten hadden te maken met ernstige klachten. Het Longfonds wil zich inzetten voor meer onderzoek naar sneltesten voor huisartspraktijken. Hierdoor kan de diagnose beter, en tevens sneller, gesteld worden. Hoe eerder een longontsteking wordt herkend, hoe eerder er begonnen kan worden met behandeling. Zo kunnen ernstige complicaties als bloedvergiftiging of longvliesontsteking worden voorkomen. Uit de laatste cijfers blijkt dat jaarlijks ruim 170000 mensen een longontsteking oplopen. Dit kunnen er in werkelijk echter veel meer zijn.

Rate this post

Plaats een reactie