Home » Huis » Levens redden met een AED

Levens redden met een AED

aed-720641_640Tegenwoordig zijn we een stuk gezonder en we letten er ook op dat de mensen in de samenleving een stuk gezonder gaan leven door gezondere levensmiddelen, gezondere levensstijl, waaronder ook bedrijven die aanmoedigen om gezond personeel in dienst te hebben.Toch zijn er nog altijd een aantal gezondheidsrisico’s die je niet aan ziet komen, zoals een hartstilstand.

Er zijn wekelijks 300 mensen die komen te overlijden bij een hartstilstand of andere hartaandoening. Mensen die gered worden nadat ze een hartstilstand hebben gehad hebben het geluk gehad dat er omstanders in de buurt waren die op tijd de hulpdiensten hebben gealarmeerd. En per toeval zijn dat vaak ook mensen die weten hoe ze een hartstilstand moeten herkennen en dat de slachtoffers moeten worden gereanimeerd. Een hulpmiddel wat de overlevingskansen van een slachtoffer vergroot is de AED (Automatische Externe Defibrillator)

Wat is een AED?

Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt om reanimaties uit te voeren op een slachtoffer die leidt aan een hartstilstand ofwel fibrillerend hart. Het hart staat niet volledig stil bij een hartstilstand maar het ritme van het hart is ernstig verstoord. Door middel van een AED wordt een elektrische schok toegediend, waardoor het ritme kan worden hersteld.

Hartmassage

Vaak wordt een AED ook wel verward met een hartmassageapparaat, het apparaat geeft een schok en geen massages aan het hart. Een hartmassage kan een ideale combinatie vormen met een AED. Met een hartmassage geef je compressies op de borst om het hart het bloed in het lichaam rond te laten pompen. Wanneer er een reanimatie moet worden uitgevoerd, is het belangrijk dat er op het juiste tempo en met de juiste diepte hartmassages moet worden gegeven. De juiste diepte is van belang omdat de borstkas van het slachtoffer 5-6 cm moet worden ingedrukt om effectief het bloed rond te laten pompen. Daarnaast moeten er 30 massages worden gegeven en 2 beademingen.

Het is in het verleden gebleken dat hartmassages niet goed werden uitgevoerd, zowel door goed getrainde als door minder goed getrainde mensen. Daarom hebben ze een hartmassageapparaat ontwikkeld die assisteert wanneer er een hartmassage moet worden gegeven. Dat doet het apparaat door feedback te geven om de juiste diepte en de aantallen aan te geven. Deze manier van reanimeren is tot 5x effectiever dan het reanimeren op de traditionele manier.    

Gebruik van een AED

In Nederland is bij wet bepaald dat iedereen een AED mag gebruiken tijdens levensbedreigende situaties. Het gebruik van een AED is daardoor een stuk makkelijker gemaakt, omdat er gebruik wordt gemaakt van stemassistentie. Zo voer je stap voor stap de benodigde handelingen uit. Allereerst moet de deksel worden verwijderd en daarna zet je de AED aan. Door middel van de stemassistentie moet je de elektroden bevestigen. De AED werkt daarna volledig automatisch en dient dan een schok toe.

AED cursus

Toch is het altijd verstandiger om een AED apparaat door iemand te laten bedienen die hiervoor een certificaat heeft of een cursus heeft gevolgd. Zij weten het apparaat op de juiste manier te bedienen, de plaatsing van de elektrodes is daarbij ook van belang. Een AED dient altijd tegelijkertijd met een reanimatie te worden uitgevoerd. Een effectieve reanimatie kan ervoor zorgen dat de overlevingskansen van het slachtoffer worden vergroot. Daarom worden er reanimatie en AED cursussen gegeven om te kunnen handelen bij dit soort levensbedreigende situaties.

Rate this post

Plaats een reactie