Home » bromfietsverzekering » Wat heeft de klimaatverandering te maken met bedrijfsvoering?

Wat heeft de klimaatverandering te maken met bedrijfsvoering?

Het klimaat verandert. Daar is iedereen van op de hoogte. Maar niet iedereen weet wat het precies inhoudt. Ook weten veel mensen niet wat de verandering in het klimaat te maken heeft met bedrijfsvoering. In dit artikel leest u meer over klimaatverandering en wordt het begrip CO2 management uitgelegd. Deze kennis is handig voor iedere ondernemer die om de aarde geeft. Lees snel verder!

De klimaatverandering

Eigenlijk omvat het woord de betekenis al. Klimaatverandering gaat over de verandering van het gemiddelde weer of klimaat, gemeten over een lange periode. Als er sprake is van een verandering dan is er een duidelijke stijging of daling te zien in de gemiddelde temperatuur. Maar ook zijn er dan veranderingen waarneembaar in de luchtstromingen en waterkringloop. Dit heeft weer effect op de mate van bewolking en neerslag op aarde. Overstromingen, door wateren die buiten hun oevers treden, vinden plaats bij een toename aan neerslag. Ook woestijnvorming en draslanden worden hierdoor beïnvloed. Andersom heeft een stijging van de temperatuur tot gevolg dat ijskappen en gletsjers smelten. Kortom, klimaatverandering is voor niemand goed.

De oorzaak van klimaatverandering

Klimaatverandering is een serieus onderwerp. Daarom wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed. Daarover later in dit artikel meer. De oorzaak van klimaatverandering is niet helemaal te voorkomen, omdat het voor een deel bij de natuur ligt. In de eerste plaats wordt het klimaat op aarde bepaald door de zon en de mate van zonneactiviteit. De zon warmt de aarde namelijk op. Daarnaast speelt er nog een aantal andere aspecten mee. Natuurrampen in het verleden hebben waarschijnlijk klimaatveranderingen veroorzaakt of in ieder geval in gang gezet. De oorzaak van klimaatverandering gaat dus ver terug in het verleden. Toch is er nog niet veel bekend over het feit of de oorzaak voor klimaatverandering echt in het verleden ligt. De veranderingen in het klimaat gebeuren namelijk niet altijd op hetzelfde moment en vinden ook niet altijd op dezelfde manier plaats. Dit maakt het zo complex. Er kan niet worden gezegd: elke klimaatverandering ligt aan hetzelfde. Makkelijk zou het wel zijn, maar helaas is dit vooralsnog een utopie.

Bedrijfsvoering aanpassen

Tegenwoordig zijn er veel initiatieven waarmee getracht wordt om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Zowel privé door bijvoorbeeld in een elektrische auto te gaan rijden, zodat de mate van CO2 uitstoot wordt verminderd, als zakelijk door CO2 management toe te passen. Het aanpassen van je bedrijfsvoering door CO2 management in te zetten, is een goede zet voor de aarde. Schakel hier hulp voor in, die jou kan helpen om de uitstoot van uw bedrijf te beheren, beperken en eventuele risico’s die schadelijk kunnen zijn voor het klimaat te minimaliseren. Dit alles kan bereikt worden door het juist optimaliseren van je CO2-positie. Met CO2 management ben je bewust bezig met een duurzame bedrijfsvoering. Dat is goed voor het klimaat en uiteindelijk ook voor de mens. Twijfel niet, laat je voorlichten en start het liefste vandaag nog.

Rate this post

Plaats een reactie