Home » Nieuws » Juiste formulering van KPI’s

Juiste formulering van KPI’s

Bijna iedere onderneming maakt er gebruik van: Kritieke Prestatie Indicatoren.(KPI’s) Maar deze worden niet altijd goed gebruikt. De formulering laat vaak te wensen over en doelen zijn niet haalbaar. Nu moet er wel gezegd worden dat niet voor iedere afdeling KPI’s makkelijk zijn vast te stellen. Uit ervaring is gebleken dat er wel inzicht in resultaten is maar dat niet precies duidelijk is hoe hoog het succes hier nu daadwerkelijk van is.

SMART

De beste manier om KPI’s op te stellen is met behulp van de SMART methodiek. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Nu zeggen deze termen nog vrij weinig maar wanneer alle termen zijn uitgewerkt wordt het duidelijk. Hoe werk je de termen precies uit?

Specifiek: Ik weet precies wat ik wil bereiken. Zorg ervoor dat het doel dusdanig is geformuleerd dat het niet anders geïnterpreteerd kan worden dan dat er staat.

 

Meetbaar: Ik weet waaraan ik kan zien dat het resultaat bereikt is. Zorg ervoor dat de doelstelling te meten is, het liefst cijfermatig.

 

Acceptabel: Ik weet waarom ik dit doel wil behalen. Het doel moet passen bij het beleid en de bedrijfsdoelstellingen.

 

Realistisch:: Ik weet welke acties ik moet ondernemen om het doel te kunnen bereiken. Een doel moet te behalen zijn met de juiste middelen.

 

Tijdsgebonden: de begindatum en einddatum zijn vastgesteld. Het doel moet op de einddatum bereikt zijn.

Historische cijfers

Een KPI is niet op te stellen zonder dat cijfers uit het verleden bekend zijn. Je kunt immers niet meten zonder een begin punt te hebben. Zorg er dus voor dat je resultaten van een aantal maanden geleden beschikbaar hebt.

Monitor de KPI’s

Zodra de KPI’s zijn opgesteld moet er aan gewerkt worden. Dit moet natuurlijk in de gaten gehouden worden. In de eerste paar maanden kun je vaak al zien of een KPI goed is opgesteld of dat het doel totaal niet haalbaar is. Op deze momenten kun je de KPI tussendoor aanpassen.

 

KPI’s dienen constant in de gaten gehouden te worden. Nu kun je dit doen door gebruik te maken van een Excel bestand maar dit gaat simpelweg te veel tijd kosten. Een alternatief hiervoor een is online dashboard. Hiermee kun je met een druk op de knop zien of er vooruitgang in de KPI’s zit.

 

Tevens moet gemonitord worden of de doelen nog voldoen aan de richting waarin het bedrijf gaat. Wanneer fysieke winkels bijvoorbeeld gesloten worden en de webshop wordt uitgebreid heeft monitoring van de fysieke winkels minder prioriteit.

Beperk het aantal KPI’s

Let erop dat je niet te veel doelen wil monitoren. Wanneer je er te veel op stelt raak je het overzicht kwijt en focust iedereen zich puur op de KPI’s waardoor andere werkzaamheden worden verwaarloosd. Moeite met het opstellen van goede doelen? Laat je informeren door een gespecialiseerd bedrijf.

 

Rate this post

Plaats een reactie