Home » bromfietsverzekering » Wat is NEN 1010?

Wat is NEN 1010?

Als je verstand hebt van elektriciteit heb je vast al wel eens van NEN 1010 gehoord. NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. Het gaat om de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Het zijn geen wetten maar afspraken, richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt.

Algemeen
Elektrische voorzieningen mogen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten worden beschermd tegen oververhitting door overbelasting. Elektrische installaties die niet goed functioneren kunnen leiden tot dit soort gevaarlijk situaties. Denk aan personen die elektrische schokken krijgen of kabels die oververhit raken en brand veroorzaken. Daarom staat er in de NEN een hoop over het ontwerp van de installaties, de uitvoeringseisen, het brandveilig maken van een installatie en controles die moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden van normen die in de NEN 1010 staan zijn brandveiligheidsnormen en de normen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Het doel van de NEN is dus om een veilige installatie te realiseren. NEN-normen zijn niet vastgesteld op grond van regelgevende bevoegdheid en zijn dus niet verplicht. Het gebied waarop NEN 1010 moet worden toegepast is redelijk breed. Het geldt voor elektrische installaties van bijvoorbeeld woningen en kantoren, gebouwen en terreinen, jachthavens en buitenverlichting.

De NEN 1010 norm kan bij het Nederlands Normalisatie Instituut tegen betaling worden verkregen. Hier is nog een rechtszaak over geweest, omdat velen vonden dat het gratis voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn omdat het een wettelijk verplicht karakter zou hebben. Toen de rechtbank dit weigerde, is er een hoger beroep geweest. Uiteindelijk is hier uitgekomen dat de NEN-normen tegen betaling kunnen worden verkregen omdat het geen eisen bevat, maar slechts rekenmethodes.

Cursus NEN 1010
Als je aan de slag wilt als elektrotechnisch installateur of monteur is kennis van NEN 1010 noodzakelijk. Het helpt bij het ontwerpen en aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Een laagspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning lager is dan 1000 volt. Als je een cursus NEN 1010 volgt, leer je de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Je leert de bepalingen te begrijpen en toepassen. Je kunt de cursus volgen als je een elektrotechnische opleiding heb afgerond op vmbo-niveau. Het is een onmisbare cursus wanneer je als elektrotechnici kennis van NEN 1010 nodig hebt voor het ontwerpen of controleren van installaties.

Rate this post

Plaats een reactie