Home » Educatie en werk » Wat houdt de MVV procedure in?

Wat houdt de MVV procedure in?

Een MVV is een visum waarmee je je mag vestigen in Nederland. Echter is dit wel tijdelijk. Voordat je een verblijfsvergunning aan kunt vragen moet je meestal eerst een MVV procedure doorlopen, zodat je in het bezit bent van een MVV. Een MVV kan aangevraagd worden bij de ambassade in het land van herkomst, maar het visum kan ook in Nederland aangevraagd worden bij de IND.

Toestemming om naar Nederland te komen
Als je een MVV hebt, heb je toestemming om naar Nederland te komen. Sinds er een nieuwe procedure is voor toelating en verblijft, krijg je na binnenkomst in Nederland met een MVV ook direct een verblijfsvergunning. Of je een MVV krijgt wordt beoordeeld aan de hand van het doel waarmee je naar Nederland komt, zoals werk of gezinshereniging.

Gezinshereniging
Als je een verblijfsvergunning wil krijgen voor gezinshereniging zal de aanvraag worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de hoofdpersoon kwam. Als je partner al in Nederland is voordat deze een MVV heeft, zal deze toch eerst terug moeten gaan naar het land van herkomst om alsnog een MVV aan te kunnen vragen. Het is namelijk een erg strenge vereiste om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.

Vrijstelling
Het is niet altijd verplicht om een MVV te hebben. Nationaliteiten van de Europese Unie en ook nationaliteiten van andere landen zijn vaak vrijgesteld voor een MVV. Ook zijn er een aantal situaties die ervoor kunnen zorgen dat er vrijstelling is voor het MVV, namelijk:

  • Minderjarige kinderen die al drie jaar in Nederland verblijven (voor gezinshereniging met de ouders)
  • Mensen die al een verblijfsvergunning hebben en op tijd een wijziging of verlenging aanvragen
  • Mensen die een EG-verblijfsvergunning hebben die is afgegeven door een andere staat van de EU

Er zijn dus veel redenen voor vrijstelling van het MVV. Naast deze redenen zijn er ook uitzonderlijke gevallen, daarvoor is de hardheidsclausule. Het gaat hierbij echt om uitzonderingen met individuele omstandigheden. Hier dient meer aan de hand te zijn dan bijvoorbeeld gevaar in het land van herkomst of in verwachting zijn.

Rate this post

Plaats een reactie