Home » Huis » Het belang van mantelzorg

Het belang van mantelzorg

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dit heeft te maken met het willen behouden van zelfstandigheid, maar ook met financiën. Het wordt steeds duurder om in een verzorgingshuis te wonen en veel ouderen kunnen dit niet betalen. Daarom wordt er veel thuiszorg ingeschakeld. Helaas zijn er vaak ook niet voldoende financiële middelen voor voldoende thuiszorg. Daarom is mantelzorg tegenwoordig essentieel.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor een bekende uit de omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een partner, kind, vriend of buur. Het gaat niet om beroepsmatige zorg, maar om sociale zorg en betrokkenheid. Je spreekt van mantelzorg als het gaat om minimaal acht uur zorg per week. Vaak is mantelzorg iets wat je overkomt en niet iets waar je voor kiest. Als je partner bijvoorbeeld dement wordt of je kind wordt ziek, dan verzorg je diegene automatisch. Je speelde namelijk al een belangrijke rol in het leven van de persoon in kwestie en nu nog meer nu hij of zij afhankelijk is geworden.

Waarom is mantelzorg belangrijk?
Als mantelzorger zorg je dus niet beroepsmatig voor iemand. Het gaat meer om sociale en huishoudelijke hulp. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, huishoudelijke klusjes, samen wandelen of koken en uiterlijke verzorging. Het is belangrijk om te kijken wat de cliënt nog zelf wil en kan. Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen kring onderhouden. Ze voelen zich zelfstandiger en gezonder dan wanneer ze in een verzorgingstehuis zitten, wat erg bevorderlijk is voor het welzijn van mensen. Mantelzorg is dus enorm belangrijk. Het vult de beroepsmatige zorg aan op het sociale en psychische vlak.

Zorg als mantelzorger ook voor jezelf
Omdat er zoveel mensen mantelzorger zijn, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen wat bevorderlijk is voor hun welzijn. Het is dus een mooie taak om te vervullen. Maar let er wel op dat je als mantelzorger een goede balans zoekt met de andere rollen die je in je leven vervult. Je bent naast mantelzorger misschien ook nog moeder, partner, kind, vriendin, werknemer enzovoorts. Zorg er dus voor dat je niet alleen voor de ander zorgt, maar ook voor jezelf. Anders raak je overbelast. Het is daarom belangrijk om het op tijd aan te geven als je hulp nodig hebt van je omgeving. Dan kunnen mensen desnoods bijspringen of kan er rekening mee worden gehouden op bijvoorbeeld je werk.

Rate this post

Plaats een reactie