Home » Huis » Corona testmethode: de antigeen test

Corona testmethode: de antigeen test

Om erachter te komen of iemand besmet is met het Coronavirus, zijn er verschillende testmethoden die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n testmethode is de Corona antigeen test. Dit is een Corona sneltest en geeft binnen 15 minuten aan, of iemand wel of niet besmet is geraakt met het Coronavirus. Het is niet alleen zinvol om pas een antigeen test te laten doen wanneer je Corona klachten hebt. Wanneer je namelijk geen klachten hebt, bestaat de kans dat je alsnog het virus bij je draagt.

Onjuiste testuitslag

Wanneer je geen Corona gerelateerde klachten hebt, is het vaak niet zinvol om een antigeen test af te laten nemen. Dit omdat de uitslag van deze test vrijwel alleen betrouwbaar is op het moment dat je ook daadwerkelijk klachten ervaart. Dit komt doordat er bij een antigeen test alleen wordt gekeken naar de aanwezigheid van virusdeeltjes op de eiwitten in je lichaam. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende virusdeeltjes in je lichaam aanwezig zijn op het moment dat de test wordt afgenomen. Mocht dit niet het geval zijn, bijvoorbeeld omdat je pas net besmet bent geraakt, dan zal de test een negatieve uitslag aantonen. Dit terwijl je wel degelijk drager bent van het Coronavirus. Een antigeen test kan dus een negatieve uitslag geven, terwijl je toch besmet bent met het Coronavirus.

Met de komst van de goedgekeurde Corona test (van Healgen), zijn de resultaten betrouwbaarder dan voorheen. Met de goedgekeurde antigeen Corona sneltest kunnen zelfs mutanten, waaronder de Britste B1.1.7 opgespoord worden. Zeker een reden dus om je te laten testen, met of zonder klachten. Daarmee kun je tegelijkertijd voorkomen dat je het virus verspreidt zonder dat je er erg in hebt.

Toch een antigeen test

covid19 test autoOndanks dat de uitslag van een antigeentest niet altijd even betrouwbaar is, kan het toch zinvol zijn om zo’n test af te laten nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, op het moment dat er snel gekeken moet worden of er ergens een Corona uitbraak is. Wanneer je bijvoorbeeld meerdere collega’s hebt die positief getest zijn op Corona, kan het zinvol zijn om alle andere collega’s een antigeen test te laten doen. Dit zodat er snel gekeken kan worden of er een eventuele Corona uitbraak is binnen het bedrijf waarbij jij werkzaam bent.

Wie neemt een antigeen test af?

testuitslag goedgekeurde corona testIn principe wordt een antigeen test altijd afgenomen door een gekwalificeerde medewerker. Ook is het mogelijk dat bedrijven zelf het initiatief nemen door hun personeel een antigeen test aan te bieden. Dit zodat er gekeken kan worden of er eventueel personeelsleden op de werkvloer aanwezig zijn, die het Coronavirus bij zich dragen. Wel zijn er speciale eisen vastgesteld aan de antigeentesten die op de markt verkrijgbaar zijn. Dit zodat er enkel goedkeurde antigeentesten afgenomen worden en er zo min mogelijk gesjoemeld kan worden met de testresultaten.

Testen op Corona met een Covidtest

Wanneer je jezelf test op Covid dan weet je of je het wel of niet hebt. Je kunt het namelijk ook bij je dragen zonder dat je er ziek van wordt. Dat is namelijk het grote gevaar aan het virus. Jezelf testen op Corona met een Covidtest helpt voorkomen dat je zonder dat je er erg in hebt, je omgeving besmet. Met de zelftest wordt het testen natuurlijk nog makkelijker. Bij het ministerie van VWS vind je de laatste update rondom het Coronavirus.

Rate this post