Home » Gezondheid » 3 stappen voor succes uw debiteurenbeheer

3 stappen voor succes uw debiteurenbeheer

Het is de schrik van elke ondernemer: klanten die niet (tijdig) betalen. Dit worden debiteuren genoemd. Veel ondernemers liggen hier elke maand weer van wakker. Als ondernemer heeft u natuurlijk ook genoeg eigen rekeningen die betaald moeten worden. En als er geen geld het laatje inkomt, dan kan het er ook niet uit. Daarom is het belangrijk om uw debiteuren achterna te zitten. Dit kan u zelf doen, maar u kunt ook hulp inschakelen van een incassobureau als Cannock Chase. In dit artikel kunt u lezen welke drie stappen u hiervoor kunt nemen.

Stap 1. Neem contact op

Indien een klant zich niet houdt aan de uiterste betalingsdatum is dat voor u als ondernemer erg vervelend. Uw rekeningen stapelen immers ook op. Daarnaast is het erg frustrerend. Er zit maar één ding op als uw klant niet (tijdig) betaalt: neem contact op. Het liefste via de telefoon. Vraag eerst naar de redenen waarom de factuur niet is betaald. Focus daar niet teveel op, want dat kost tijd. Het is belangrijker om te bespreken hoe het verder gaat. Vraag aan de debiteur wanneer de factuur in de planning staat om betaald te worden. Spreek daarna een nieuwe uiterste betalingsdatum af en vertel hierbij dat dit wel een eenmalige uitzondering is. Anders denkt deze klant misschien dat hij een betaling de volgende keer weer kan uitstellen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat ook goed kan zijn is een bevestigingsbrief te sturen met de nieuw uiterste betalingsdatum, zoals jullie deze in het telefoongesprek hebben besproken. Dan kan de debiteur niet terugvallen op het feit dat hij niet op de hoogte was van de nieuwe afgesproken betalingstermijn.

Stap 2. Stel een betalingsregeling op

Als de debiteur in het telefonische gesprek aangeeft dat hij in financiële problemen zit en hierdoor betalingsachterstand heeft, kunt u voorstellen om een betalingsregeling op te stellen. Dit vergroot de kans dat de debiteur gaat betalen. Het is ook met een betalingsregeling belangrijk dat u alle gemaakte afspraken en voorwaarden die van toepassing zijn op de betaling schriftelijk vastlegt. Zorg ervoor dat de rechten en plichten van beide partijen duidelijk zijn geformuleerd. Dan ontstaat er geen onduidelijkheid. Onderteken ook beiden de regeling die jullie hebben afgesproken. Dan staat het altijd op papier, mocht er toch onduidelijkheid ontstaan op enig moment.

Stap 3. Stuur een herinnerings- en sommatiebrief

Betaalt de debiteur zijn factuur, ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek, nog steeds niet? Dan moet u andere maatregelen treffen. Stuur als eerste een herinneringsbrief waarin u nogmaals duidelijk stelt wat de uiterste betalingsdatum is. Als de debiteur niet reageert op deze brief, stuur dan een sommatiebrief. Hierin stel je de debiteur in gebreke van betaling en sommeer je hem om binnen een redelijke termijn te betalen. Betaalt de debiteur nog steeds niet binnen deze laatste gestelde termijn? Dan is deze in verzuim en is hij vanaf dat moment wettelijk verplicht om rente te betalen. U kunt deze rente dan ook in rekening brengen. Daarnaast kunt u overwegen om een incasso te versturen. Ziet u door de bomen het bos niet meer en vindt u het lastig om dit zelf op te pakken? Schakel dan de hulp in van een incassobureau. Dan hoeft u zich hier zelf verder niet meer mee bezig te houden en lossen experts het voor u op.

Rate this post

Plaats een reactie